Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Modules
· Trang chủ
· FAQ
· Feedback
· Forums
· Recommend Us
· Search
· Statistics
· Submit News
· Surveys
· Top 10
· Topics
· Web Links
· Your Account

SearchBalanced Scorecard
The Balanced Scorecard User Community is a peer to peer support group for all those interested in this approach. It is YOUR community, so please join us and participate in the various interactive areas available.

Who's Online
Hiện tại có 14 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây

Languages
Chọn ngôn ngữ dao diện:


Misc Methods
Deming | ITIL | PMI
[ Liên kết chính | Thêm liên kết | Mới | Phổ biến | Đánh giá cao | Ngẫu nhiên ]

Danh mục: Chính/Balanced Scorecard Sites/Portals


Xếp liên kết theo: Tiêu đề (A\D) Ngày (A\D) Điểm (A\D) Tính phổ biến (A\D)
Các Site hiện tại được xếp theo: Tiêu đề (A đến Z)


The Balanced Scorecard Institute 
Mô tả: An independent source of information on applications of the balanced scorecard.
Thêm lúc: 02/Oct/2004 Hits: 1620 Điểm: 6 (7 Số phiếu)
Đánh giá Site này | Chi tiết | Comments (6)

Submit Your Site 
Mô tả: If you maintain a website dedicated to the Balanced Scorecard approach, please feel free to submit it to this directory. A return link is appreciated.
Thêm lúc: 02/Oct/2004 Hits: 1049 Điểm: 6 (6 Số phiếu)
Đánh giá Site này | Chi tiết | Comments (6)

Survey
How long have you been studying or using the Balanced Scorecard approach?

It's Completely New to Me
Less Than A Month
Less Than 6 Months
Less Thank 12 Months
Less Than 3 Years
More Than 3 YearsKết quả
Tất cả cuộc thăm dò

Số phiếu 1236

Balanced Scorecard Forum

 Strategy Mapping Approach in Balanced Scorecard Building
 Aligning the BSC to Employee Compensation
 BSC and Policy Deployemnt
 Why only one corporate Strategy Map and Scorecard?
 IT Balanced Scorecard

Balanced Scorecard User Group Forums


Login
Biệt danh

Mật khẩu

Chưa có tài khoản? Bạn có thể tạo 1 cái. Sau khi đăng kí, bạn có thể thay đổi giao diện, định dạng và gửi lời bình với biệt danh của bạn.


 

Trademarks are their respective owner. Comments are their posters. This portal Balanced Scorecard User Community

Source copyright 2003 under the GNU and GPL license. All Rights Are Hereby Reserved.