Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Modules
· Trang chủ
· FAQ
· Feedback
· Forums
· Recommend Us
· Search
· Statistics
· Submit News
· Surveys
· Top 10
· Topics
· Web Links
· Your Account

Search



Balanced Scorecard
The Balanced Scorecard User Community is a peer to peer support group for all those interested in this approach. It is YOUR community, so please join us and participate in the various interactive areas available.

Who's Online
Hiện tại có 14 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây

Languages
Chọn ngôn ngữ dao diện:


Misc Methods
Deming | ITIL | PMI

Balanced Scorecard User Group Thống kê lượng truy cập

Balanced Scorecard User Group Thống kê lượng truy cập

Chúng tôi đã nhận 10634897 lượt xem từ October 2004
Hôm nay là: 28/01/2014

Tháng bận nhất: Tháng 5 2013 (642213 lần)
Ngày bạn nhất: 30 Tháng 5 2013 (36459 lần)
Giờ bận nhất: 05:00 - 05:59 vào Tháng 3 13, 2012 (5508 lần)

[ Quay lại thống kê cơ bản ]


Thống kê hàng năm

NămLượt xem
2004 (10229)
2005 (70160)
2006 (116756)
2007 (170957)
2008 (305452)
2009 (499751)
2010 (1304196)
2011 (2937012)
2012 (2724025)
2013 (2480530)
2014 (15802)


Thống kê hàng tháng cho năm 2014

ThángLượt xem
Tháng 1 (15802)
Tháng 2 (0)
Tháng 3 (0)
Tháng 4 (0)
Tháng 5 (0)
Tháng 6 (0)
Tháng 7 (0)
Tháng 8 (0)
Tháng 9 (0)
Tháng 10 (0)
Tháng 11 (0)
Tháng 12 (0)


Thống kê hàng ngày cho Tháng 1, 2014

NgàyLượt xem
1 1.360% (215)
2 1.234% (195)
3 1.455% (230)
4 1.341% (212)
5 1.556% (246)
6 1.404% (222)
7 2.303% (364)
8 1.873% (296)
9 1.854% (293)
10 1.221% (193)
11 1.322% (209)
12 1.474% (233)
13 1.271% (201)
14 1.531% (242)
15 1.227% (194)
16 1.436% (227)
17 1.392% (220)
18 1.797% (284)
19 1.677% (265)
20 1.461% (231)
21 8.049% (1272)
22 7.157% (1131)
23 18.08% (2858)
24 10.31% (1630)
25 7.378% (1166)
26 6.081% (961)
27 0% (0)
28 12.73% (2012)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Thống kê hàng giờ cho ngày Tháng 1 28, 2014

GiờLượt xem
00:00 - 00:59 0.397% (24)
01:00 - 01:59 2.054% (124)
02:00 - 02:59 2.104% (127)
03:00 - 03:59 1.143% (69)
04:00 - 04:59 0.960% (58)
05:00 - 05:59 1.292% (78)
06:00 - 06:59 0.861% (52)
07:00 - 07:59 1.789% (108)
08:00 - 08:59 0.894% (54)
09:00 - 09:59 1.060% (64)
10:00 - 10:59 6.361% (384)
11:00 - 11:59 1.772% (107)
12:00 - 12:59 1.557% (94)
13:00 - 13:59 1.640% (99)
14:00 - 14:59 1.192% (72)
15:00 - 15:59 1.689% (102)
16:00 - 16:59 1.242% (75)
17:00 - 17:59 1.391% (84)
18:00 - 18:59 1.176% (71)
19:00 - 19:59 2.750% (166)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Quay lại ]



 

Trademarks are their respective owner. Comments are their posters. This portal Balanced Scorecard User Community

Source copyright 2003 under the GNU and GPL license. All Rights Are Hereby Reserved.